अथ श्री कमल नेत्र (कृष्ण) स्तोत्रम् ।।

अथ श्री कमल नेत्र (कृष्ण) स्तोत्रम् ।। Shri Kamal Netra Stotram. श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर, अधर मुरली गिरधरम् ।

Read more