भरताग्रज श्रीराम अष्टकम् ।।

भरताग्रज श्रीराम अष्टकम् ।। हे जानकीश वरसायकचापधारिन् हे विश्वनाथ रघुनायक देव-देव। हे राजराज जनपालक धर्मपाल त्रयस्व नाथ भरताग्रज दीनबन्धो॥१॥ हे

Read more

अथ श्रीज्योतिर्लक्ष्मी स्तोत्रम् ।।

ॐ ज्योतिर्लक्ष्म्यै च विद्महे । दीपद्युत्यै च धीमहि । तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात् ॥ ज्योतिस्स्वरूपिणी माता दीपलक्ष्मी सुमङ्गला । सा मां

Read more