अथ श्री नारायण कवचम् अर्थ सहितम् ।।

अथ श्री नारायण कवचम् अर्थ सहितम् ।। Shri Narayan Kavacham – Arth Sahitam. ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताड़् घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे ।

Read more